ЦИКЛОВА КОМІСІЯ 
ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Склад циклової комісії

Утворена в 1981 році.

На сьогодні до складу комісії входять 12 викладачів.

Викладачів вищої категорії - 5, першої категорії - 3, другої категорії - 2, спеціаліст - 1.

IMG-68b805c8a4aa07f0fdb1bc051408e768-V.jpg

Основні напрямки роботи комісії:

 • забезпечення виконання навчальних планів і програм дисциплін

 • вдосконалення комплексів навчально-методичного забезпечення

 • вдосконалення методики викладання навчальних дисциплін

 • узагальнення та поширення досвіду роботи викладачів

 • впровадження інноваційних технологій у навчальний процес

 • зміцнення матеріальної бази

 • науково - дослідна робота та технічна творчість

 • вдосконалення курсового та дипломного проектування

 • участь  у науково-практичних конференціях , олімпіадах, конкурсах, виставках творчих робіт студентів і викладачів

 • проведення профорієнтаційної роботи 

 • підвищення кваліфікації викладачів

Короткі відомості про викладачів

ШульганВВ1.jpg
gruzyn_137-160.jpg
КордонецьМК.jpg
КордонськийВА1.jpg
КрешунАІ.jpg
кулик фото.jpg
МельникАЛ.jpg
МельникЮА.jpg

Стефанішен Михайло Васильович – завідувач відділенням.
Освіта: Кам’янець – Подільський сільськогосподарський інститут, 1985р., інженер – механік.  Українська сільськогосподарська академія, 1992р., інженер – педагог.
Працює в коледжі з 1986 року.

Викладач вищої категорії, методист.

Викладає дисципліни: Основи нарисної геометрії та інженерна графіка, Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання.
                            Методичні матеріали викладача

Шульган Вадим Вікторович – голова циклової комісії
Освіта: Подільська державна аграрно–технічна академія, 2000 р., інженер – механік.
Працює в коледжі з 2000 року.

Викладач вищої категорії.

Викладає дисципліни: Правила дорожнього руху, Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху
 

                            Методичні матеріали викладача

Грицун Анатолій Васильович викладач технічних дисциплін.
Освіта: Кам’янець – Подільський сільськогосподарський інститут, 1979р., інженер – механік. 

Національний аграрний Університет, 1995р., захист дисертації, к.с.-г. наук.

Науково-педагогічний стаж – 40 років.

Працює в коледжі з 2021 року.

Викладач, доцент, кандидат сільськогосподарських наук.

Викладає дисципліни: Машини і обладнання та  Їх використання в тваринництві; Сільськогосподарські машини.

                            Методичні матеріали викладача

Кордонець Михайло Каленикович  
Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 1974 рік, Українська сільськогосподарська академія, 1981р. інженер-педагог.

Працює в коледжі з 1981 року.

Викладач вищої категорії, методист.

Викладає дисципліни: Основи охорони праці, Безпека життєдіяльності.

                            Методичні матеріали викладача

Кордонський Василь Анатолійович  

Освіта:  Вінницький державний сільськогосподарський інститут 1993 р., інженер – механік. Національний аграрний університет 2007 р., інженер – педагог.

Працює в коледжі з 1993 року

Викладач вищої категорії.

Викладає дисципліни: Експлуатація машин і обладнання.

                            Методичні матеріали викладача

Крешун Анатолій Іванович 

Освіта:  Кишинівський сільськогосподарський інститут 1978 р., інженер – механік. Українська сільськогосподарська академія 1988р. інженер – педагог.

Працює в коледжі з 1991 року

Викладач вищої  категорії, методист

Викладає дисципліни: Загальна електротехніка з основами автоматики, Електрообладнання та засоби автоматизації сільськогосподарської техніки

                            Методичні матеріали викладача

Кулик Вадим Олександрович 

Освіта:  Вінницький національний аграрний університет, магістр з агроінженерії.

Працює в коледжі з 2019 року.

Викладач спеціаліст

Викладає дисципліни: Сільськогосподарські машини, Механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва.

                            Методичні матеріали викладача

Мельник Андрій Леонідович 

Освіта: Подільська державна аграрно–технічна академія, 1999 р., інженер – механік.

Працює в коледжі з 1997  року.

Викладач спеціаліст

Викладає дисципліни: «Надійність і ремонт машин»

                            Методичні матеріали викладача

Мельник Юлія Анатоліївна 

Освіта: 2020р.  магістр, спеціальність «Агроінженерія» ВНАУ, інженер-механік

Працює в коледжі з 2009 року 

Викладач спеціаліст

Викладає дисципліни:

«Матеріалознавство і ТКМ», «Теплотехніка і  гідравліка», «Паливно-мастильні та інші витратні матеріали»

                            Методичні матеріали викладача

Бедрак Олександр Васильович

Освіта: 2020р.  магістр, спеціальність «Агроінженерія» ВНАУ, інженер-механік

Працює в коледжі з 2009 року 

Викладач спеціаліст

Викладає дисципліни:

«Трактори і автомобілі», "Будова автомобіля", "Трактори"

                            Методичні матеріали викладача