ЦИКЛОВА КОМІСІЯ АГРОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

This is your About Page. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what you do and what your website has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.

СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

ЯщукОМ.jpg
ПрисяжнюкОВ.jpg

Ящук Іван Іванович – голова циклової комісії


Освіта: Українська Ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарська академія, 1991 рік - вчений агроном

Вінницький  державний  аграрний  університет, 2005 рік – магістр з науковим та викладацьким спрямуванням.

Працює в коледжі з 1991 року.
Викладач вищої категорії, методист.

Викладає дисципліни: Технологія виробництва плодів та ягід, Основи геодезії і землевпорядкування, Сільськогосподарська меліорація


                            Методичні матеріали викладача

Дячок Людмила Петрівна – викладач спеціальних агрономічних дисциплін


Освіта: Одеський сільськогосподарський інститут, 1991 рік, Національний аграрний університет, професійне навчання 2000 рік

Працює в коледжі з 2000 року.
Викладач  

Викладає дисципліни: «Насінництво і селекція», «Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва», «Основи агрономії», «Агрометеорологія»


                            Методичні матеріали викладача

Ящук Ольга Миколаївна – викладач спеціальних агрономічних дисциплін


Освіта: 

Українська Ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарська академія,1991 рік - вчений агроном. Український  державний  аграрний  університет, 1993 рік – агроном-педагог
Працює в коледжі з 1991 року.
Викладач  вищої категорії, методист

Викладає дисципліни: Технологія виробництва продукції рослинництва, Грунтознавство, Землеробство.


                            Методичні матеріали викладача

Нечипуренко Лілія Олекскндрівна – викладач спеціальних агрономічних дисциплін


Освіта: Вінницький сільськогосподарський інститут, 1992 рік - вчений агроном. Національний   аграрний  університет, педагогічний факультет за спеціальністю, «Професійне навчання»,  2005 рік – агроном-педагог
Працює в коледжі з 2000 року.
Викладач  вищої категорії, методист

Викладає дисципліни: Технологія виробництва овочів, Захист рослин, Квітництво.


                            Методичні матеріали викладача

Присяжнюк Олена Володимирівна  – викладач спеціальних агрономічних дисциплін


Освіта: Вінницький державний аграрний університет «Агрономія»,  2000 рік – агроном-педагог
Працює в коледжі з 2000 року.
Викладач   

Викладає дисципліни: Технологія виробництва овочів, Захист рослин, Квітництво.

Підвищення кваліфікації: Центр підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва ВНАУ, 2021р


                            Методичні матеріали викладача

Історія спеціальності

Спеціальність «Технологія виробництва і переробки продукції рослинництва» найстаріша в нашому навчальному закладі і бере початок, ще з 1944 року, коли в жовтні розпочала навчання  одна і перша група цього відділення у тільки-но відкритому плодово-ягідному технікумі. Навчальний заклад було створено по підготовці спеціалістів середньої ланки для розвитку садівництва України і є найстарішим відділенням такого профілю в державі і коледжі.
Перший випуск відбувся в 1947 році, і зразу ж випускники поповнили лави працівників сільського господарства, яких так потребувала галузь в післявоєнний період. 
Випускники відділення працюють в спеціалізованих господарствах країни і Вінницької області по вирощуванню плодів, ягід, овочів, рослинницької продукції, займаються фермерством.
Підготовка фахівців ведеться за денною та заочною формами навчання. На денній формі навчання - на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) з доукомплектуванням другого курсу на базі повної загальної середньої освіти (11класів) за результатами ЗНО та випускниками професійно-технічних навчальних закладів. 
В 2013 році спеціальність вчетверте пройшла акредитаційну експертизу на право провадження  освітньої діяльності за І рівнем акредитації з ліцензованим обсягом прийому 50 осіб та терміном її дії до 01.07.2018 року.
За час існування спеціальності підготовлено понад 5500 фахівців- агрономів.