ВІДДІЛЕННЯ

ОБЛІКОВО-АГРОНОМІЧНЕ

071 «Облік і оподаткування» 
201 «Агрономія» 

206 «Садово-паркове господарство» 

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ

204 «Технологія виробництва і

переробки продукції тваринництва»

208 «Агроінженерія»