top of page

                                        АНКЕТИ ДЛЯ ОПИТУВАННЯ

Анкета для анонімного онлайн опитування здобувачів освіти щодо оцінки змісту освітньої програми «Агроінженерія»

Анкета для анонімного онлайн опитування здобувачі освіти щодо оцінки змісту освітньої програми "Агрономія"

Анкета для анонімного онлайн опитування здобувачі освіти щодо оцінки змісту освітньої програми "Облік і оподаткування"

Анкета для анонімного онлайн опитування здобувачі освіти щодо оцінки змісту освітньої програми "Садово-паркове господарство"

Анкета для анонімного онлайн опитування здобувачі освіти щодо оцінки змісту освітньої програми "Технологія виробництва і  переробки продукції тваринництва"

Анкета  для анонімного онлайн опитування здобувачів освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін

Анкета  для анонімного онлайн  опитування здобувачів освіти щодо об’єктивності та неупередженості оцінювання

Анкета для анонімного онлайн опитування  педагогічних працівників щодо дотримання академічної доброчесності в коледжі

Анкета для  анонімного онлайн опитування здобувачів освіти другого року навчання щодо дотримання академічної доброчесності в коледжі

Анкета для анонімного  онлайн опитування здобувачів освіти щодо задоволеності методами і формами навчання та викладання

Анкета для анонімного онлайн опитування здобувачів освіти щодо задоволеності навчальним закладом у вирішенні проблем навчання

Анонімне онлайн опитування  педагогічних працівників щодо внутрішнього забезпечення якості освіти в коледжі при підготовці здобувачів освіти

Онлайн опитування  науково-педагогічних/педагогічних працівників, які забезпечують реалізацію освітньо-професійної програми «Агроінженерія»

Анонімне онлайн опитування для здобувачів освіти щодо навчання в умовах карантину

Анонімне онлайн опитування для здобувачів освіти щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання

Анонімне онлайн опитування для здобувачів освіти щодо  втілення ідеї студентоцентризму в освітній процес як шляху успішної реалізації компетентнісного підходу

bottom of page