top of page

   Відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від від 16.12.2021 р. 2130-Е призначено експертну групу для проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 208 «Агроінженерія» освітньої програми «Агроінженерія» (ID у ЄДЕБО 39519) за початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти (справа № 2104/АС-21) у Вінницькому національному аграрному університеті (Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету») у складі:

- НАУМЕНКО Олександр Артемович, кандидат технічних наук (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка) – керівник експертної групи;

- ОЛЕКСАНДРЕНКО Віктор Петрович, доктор технічних наук (Хмельницький національний  університет);

- ДЯЧЕНКО Андрій Андрійович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Уманський національний університет садівництва, здобувач вищої освіти).

     

    Строк роботи експертної групи: з 24 по 26 січня 2022 року включно.

 

  Відкрита зустріч з членами експертної групи ID39519 Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету ОПП "Агроінженерія" відбудеться 24 січня 2022 року.

    Час: 15.45 – 16.10

Підключитися до конференції Zoom:

https://us05web.zoom.us/j/81882304795?pwd=WU5OUUQxYm9IM1pPWnlSOXJkVGROUT09

Ідентифікатор конференції: 818 8230 4795

Пароль: 2022

ОПП "Агроінженерія" початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти, ОПС "молодший бакалавр"

  Молодший бакалавр – це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і присуджується навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 120 кредитів ЄКТС.

изображение_viber_2021-10-07_21-35-18.jpg

Зустріч зі стейкхолдером

bottom of page