top of page

 

                                                                                                       ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

   Відокремлений структурний підрозділ Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету надає публічну інформацію, керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації». Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

     Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

     Поштова адреса ВСП ЧФК ВНАУ для подання інформаційного запиту:

     23124 вул. Графа Львова, 28  с. Чернятин  Жмеринський р-н  Вінницька обл.

КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ НА 2022-2027 рр.

КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ КОЛЕДЖУ НА 2023-2024 н.р.

ПЛАН РОБОТИ КОЛЕДЖУ на 2023-2024 н.р.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ДО 2024 РОКУ

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

 

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ВІДОКРЕМЛЕНОМУ СТРУКТУРНОМУ ПІДРОЗДІЛІ «ЧЕРНЯТИНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

ПЛАН ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в коледжі

НАКАЗИ

 

Протидія корупції

Інформація фінансового характеру

Інформація щодо публічних закупівель

2021 рік

2022 рік

Скринька довіри

bottom of page