ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Відокремлений структурний підрозділ Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університет надає публічну інформацію, керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації». Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

Поштова адреса ВСП ЧФК ВНАУ для подання інформаційного запиту показана в нижній частині сторинки


ПРОЄКТИ ОПОП (ДІЮЧІ)


ПОЛОЖЕННЯ, СЕРТИФІКАТИ

 

Інформація про результати моніторингу якості освіти

Положення про структурні підрозділи

 

Інформація щодо організації навчального процесу

 

Документи щодо педагогічних працівників  


Згідно наказу Міністерства освіти і науки України №116л від 02.06.2017 р. ліцензія АЕ №527892 Вінницького національного аграрного університету переоформлена в установленому законодавством порядку. Відомості  щодо права провадження освітньої діяльності Вінницьким національним аграрним університетом розміщені на офіційному веб-сайті МОН України.

- Ліцензія щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

- Ліцензія щодо здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

ЛіцензуванняНАКАЗИ

 

Колективний договірКОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

Зміни до колективного договору 

АКРЕДИТАЦІЯ

Стратегія розвитку Вінницького національного аграрного університету на 2020-2025 рр. 

Стратегія інтернаціоналізації Вінницького національного аграрного університету до 2025 року

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

Інформація фінансового характеру

 

Протидія корупції