top of page

 

                                                                                                       ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

   Відокремлений структурний підрозділ Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету надає публічну інформацію, керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації». Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

     Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

     Поштова адреса ВСП ЧФК ВНАУ для подання інформаційного запиту:

     23124 вул. Графа Львова, 28  с. Чернятин  Жмеринський р-н  Вінницька обл.

КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ НА 2022-2027 рр.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ КОЛЕДЖУ НА 2023-2024 н.р.

ПЛАН РОБОТИ КОЛЕДЖУ на 2023-2024 н.р.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ДО 2024 РОКУ

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

 

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ВІДОКРЕМЛЕНОМУ СТРУКТУРНОМУ ПІДРОЗДІЛІ «ЧЕРНЯТИНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

ПЛАН ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ

НАКАЗИ

 

Протидія корупції

Інформація фінансового характеру

Інформація щодо публічних закупівель

2021 рік

2022 рік

  • Графік особистого прийому громадян директором та заступниками директора

Скринька довіри

bottom of page