top of page

Відділення
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ
Спеціальність
Агроінженерія

 

 • СТАНДАРТ ОСВІТИ 208 "Агроінженерія"

 • Освітньо-професійна програма

 • Рецензії на освітньо-професійну програму

 • Протоколи засідань 

 • Навчальний план підготовки здобувачів за освітньо-професійною програмою "Агроінженерія" 2021-2022 н.р.

 • Якісний склад групи забезпечення

 • Навчально-методичне забезпечення

 • Каталог вибіркових дисциплін

 • Дистанційне навчання

 • Графіки освітнього процесу

 • Плани освітнього процесу

 • Нормативно-правова база (Положення)

 • Навчальна база коледжу

 • Перелік баз практичної підготовки

 • Стейкхолдери

 • Внутрішня система оцінювання

       - Положення про внутрішню систему оцінювання

       - Заходи внутрішнього моніторингу

       - План внутрішнього моніторингу

       - Анкетування

       - Результати анкетування

 • Працевлаштування

 • Додаткові документи

 • Інформаційні ресурси

bottom of page