top of page

                                        Відділення                                         

АГРОНОМІЧНО-ОБЛІКОВЕ

Спеціальність

Облік і оподаткування
 

 • СТАНДАРТ ОСВІТИ 071 "Облік і оподаткування"

 • Освітньо-професійна програма

 • Рецензії на освітньо-професійну програму

 • Протоколи засідань 

 • Навчальний план підготовки здобувачів за освітньо-професійною програмою "Облік і оподаткування" 2021-2022 н.р. 

 • Якісний склад групи забезпечення

 • Навчально-методичне забезпечення

 • Каталог вибіркових дисциплін

 • Дистанційне навчання

 • Графіки освітнього процесу

 • Плани освітнього процесу

 • Нормативно-правова база (Положення)

 • Навчальна база коледжу

 • Перелік баз практичної підготовки

 • Стейкхолдери

 • Внутрішня система оцінювання
        - Положення про внутрішню систему оцінювання
        - Заходи внутрішнього моніторингу
        - План внутрішнього моніторингу
        - Анкетування
        - Результати анкетування

 • Працевлаштування

 • Додаткові документи

 • Інформаційні ресурси

bottom of page